Instaluj.sk » Podnikanie a Kancelária » Účtovné programy » DeCe ÚČTO

DeCe ÚČTO

DeCe ÚČTO najnovšia verzia
Upozornenie-

Standardní heslo systému je dece.

Pro malé firmy do 150 dokladov mesačne ZADARMO (ročná systémová podpora len 1000, - Kč bez DPH)

Obsahuje nasledovné subsystémy-Účtovný základ, Vydané faktúry, Došlé faktúry, Saldokonto dodávateľov, Saldokonto odberateľov, Daň z pridanej hodnoty, MTZ, Dlhodobý majetok, Banka.

Systém je audítorské overený. Program je priebežne aktualizovaný a ďalej rozširovaný. Jeho prednosťou je predovšetkým jednoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť, ľahké osvojenie, výberové prehľady podľa najrôznejších kritérií, prezeranie zostáv na obrazovke s množstvom špeciálnych funkcií. Registrovaným užívateľom je poskytovaná ponuka nových verzií programu (upgrade).

Účtovné základobstaranie účtovných dokladov (banka, pokladňa, atď)

prevod účtovných dát z ostatných funkčných subsystémů

operatívne přehledy

tvorba účtovných zostáv napr obratovej predvahy, hlavný účtovník knihy

špeciálny režim pre ročnú uzávierku účetnictví

za zvolené obdobie roku (napr. obratová predvaha za štvrťrok a pod)

možnosť tvorby účtovných výkazov - súvaha - výsledovka - cash flow, špeciálny režim pre predbežnú uzávierku účetnictvíVydané fakturyvystavovanie faktúr v spolupráci s cenníkom položek

samostatný tlač faktúr a dodacích listů

tlač všetkých dosiaľ nevytlačených faktúr, stornovanie vystavených faktur

obstaranie faktúr vystavených ručněDošlé fakturyobstaranie došlých faktur

tvorba (prehliadanie, tlač) zostavy budúcich plateb

vystavenie príkazu k úhrade s možnosťou výberu faktúry k úhraděSaldokonto dodavatelůprevod dát zo subsystémov došlých faktúr a účetnictví

tvorba zostavy veriteľov v tvare zobrazenia všetkých nevyrov. závazků

tvorba zostáv saldokonta dodávateľov pred a po párování

ukladanie vypárovaných faktúr vr. tlače špeciálne obchodné sestavy

možnosť sledovania zálohových fakturSaldokonto odběratelůprevod dát zo subsystémov vystavených faktúr a účetnictví

tvorba zostavy dlžníkov v tvare zobrazenia všetkých nevyrov. pohledávek

tvorba zostáv saldokonta odberateľov pred a po párování

vystavenie penalizačných faktúr, vystavenie upomínek

ukladanie vypárovaných faktúr vrátane tlače špec. obchodné sestavy

možnosť sledovania zálohových fakturDaň z pridanej hodnoty (DPH)

prevod dát o nákupoch a predaji z jednotlivých subsystémů

opravy v základných súboroch pre DPH

detailné prehľady daň. dokl. s kontrolou na správnosť vypočítanej daně

rekapitulácia pre vyplnenie daňového přiznáníMTZobstaranie cenníku MTZ, skladových príjemiek, výdajok a návratek

zostavy (minimum, maximum, obrátkovosť, cenník s prirážkami)

mesačná zostava pohybu skladuDlhodobý majetekvedenie evidencie IM , drobného investičného a evidenčného majetku

tlač protokolu o zaradení a vyradení, tlač kariet a štítkov DM

vykonávanie účtovných a daňových odpisov, protokol o vyradení, inventura

prehľadové zostavy podľa druhu majetku za strediska aj za umístění

možnosť vytvárania denníku pre účtovníctvo (odpisy, nadobudnutie aj rušenie DM)

mesačná odpisová a pohybová zostava, ročná daňová sestava.Pokladnaobstarania, tlač pokladničných dokladů

tvorba pokl kníh vrátane možnosti kontroly aktuálneho stavu pokladny

možnosť vedenia oddelenej evidencie viac pokladen


Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: DeCe COMPUTERS s.r.o.
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 148
Stiahnutia celkovo: 249
Operačný systém: Windows ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7
Požiadavky: Pro instalaci systému je třeba mít na disku volných 50 MB a dle rozsahu zpracovávaných dat další místo pro vlastní práci systému obvykle 20 až 30 MB
Veľkosť: 86,58 MB
Dátum vydania: 7.02.2012

Komentáre

Podobné programy