Instaluj.sk » Vzdelávanie » Matematika a fyzika » Regular Coordinates

Regular Coordinates

Regular Coordinates najnovšia verzia
Po zadaní vstupných údajov sa vypočítajú požadované súradnice. Zároveň sa, u výpočtu pravidelných otvorov na kružnici, vytvorí obrázok zobrazujúci vypočítané otvory. Po dokončení výpočtu je možné súradnice vytlačiť, vyexportovať do iného súboru a formátu a alebo vytvoriť CNC program pre vŕtanie či závitovanie týchto otvorov.Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: Radek Kalousek
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 910
Stiahnutia celkovo: 1133
Operačný systém: Windows XP
Veľkosť: 1,78 MB
Dátum vydania: 15.06.2012

Komentáre

Podobné programy