Instaluj.sk » Podnikanie a Kancelária » Ostatné » Bankovní účty

Bankovní účty

Bankovní účty najnovšia verzia
Bankové účty sú aplikáciou, ktorá slúži k efektívnej správe bankových účtov a umožňuje import a evidenciu bankových výpisov a transakcií, export dát do HTML a CSV a ďalšie činnosti.

Verze 2.0 opravuje zmenený formát ČSOB.

POZOR Pre užívateľov s JRE 7 - ak sa aplikácia nespustí, je nutné nahradiť písmená s háčikmi v ceste k súboru písmenami bez háčika! Ide o chybu v JRE 7, chyba nie je v aplikácii!

Funkce Aplikácie-

vytváranie a správa viac nezávislých užívateľských účtů

evidencie bankových účtů

import textových výpisov stiahnutých zo systému internetového bankovnictví

vyhľadávania, filtrovanie a editácia výpisov a jednotlivých transakcí

možnosť definovať typy transakcií a priradiť ich k transakcím

export dát do HTML a CSV souboru

štatistické informácie - aktuálny zostatok na účte, prehľad príjmov a výdavkov v závislosti od obdobia a typu transakce

Vlastnosti aplikácie-

aplikácie zaručuje bezpečné uloženie dát (šifrovanie, povolenie prístupu len po zadaní hesla)

aplikácie je multiplatformný - funguje pod operačnými systémami Microsoft Windows, Linux, Solaris, Mac OS X

aplikácie sa nemusí inštalovať, stačí ju spustiť, nevyžaduje žiadnu dodatočnú konfiguráciu systému ani údržbu

zložku s aplikáciou je možné ľubovoľne premiestňovať v rámci počítača aj medzi počítačmi (len je nutné dbať na to, aby boli presunuté všetky súbory a priečinky).

Požadavky na systém -

nainštalované Java Runtime Environment verzie 6, aspoň JRE 6 Update 12.
Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo
Výrobca: Ing. Dominik Mervart
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 586
Stiahnutia celkovo: 660
Operačný systém: Windows 2000/XP/Dáta nezávislé na platforme/Vista/7
Požiadavky: Java Runtime Environment verzia 6
Veľkosť: 6,83 MB
Dátum vydania: 12.04.2012

Komentáre

Podobné programy