Instaluj.sk » Vzdelávanie » Chémia » CHEMAX

CHEMAX

CHEMAX najnovšia verzia
Používanie väčšieho množstva chemických látok v podniku kladie nároky na ich evidenciu, prehľad o použití, skladovaní a označovanie obalov v súlade s platnou legislatívou. Využitie informačných technológií zameraných na problematiku evidencie chemických látok zavádza jasné pravidlá do tohto procesu. Používané chemické látky sú centrálne spravované databázovým informačným systémom do ktorého majú prístup oprávnenej osoby napr skladník, logistik, pracovník managementu, laborant, podnikový ekológ, pracovník BOZP atď V reálnom čase potom títo pracovníci môžu sledovať pohyb chemických látok v podniku, ich využitie, získavať informácie pre logistiku, bezpečnosť práce atď Systém evidencie zabezpečuje nakladanie s chemickými látkami v súlade s legislatívou a vnútornými pravidlami podniku a ndash; značenie chemických látok, skladovanie, obmedzenie prístupu k chemickým látkam spravidla zvlášť nebezpečným. Systém pre nakladanie s chemickými látkami CHEMAX je kľúčový nástroj pre sledovanie chemikálií nielen v modernej laboratóriu, ale aj v celej organizaci.

Klíčové funkcie systém CHEMAX-

Udržuje prehľadný zoznam všetkých chemických látok v organizácii a sleduje ich umístění
Ukladá históriu použitia chemických látek
Rýchly prístup k informáciám o chemickej nebezpečnosti látek
Uchováva informácie o množstve látok (ich zostatkoch) pre jednoduché doplňovanie zásob
Sleduje čísla šarží laboratórnych vzorků
Tlač etikiet a čiarových kódů
Ľahké dohľadanie presného umiestnenia chemických látek
Okamžité zobrazenie bezpečnostného listu k chemickej látce
Sleduje dáta expiráciou a bráni tak používania látok s prekročenou dobou spotřeby
Zaznamenáva mená osôb, ktoré chemické látky používají
Zabezpečuje dáta šifrováníInformácie o súbore:

Licencia: zdarma
Výrobca: Wcontact s.r.o. - Ing. Jan Vilím
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 958
Stiahnutia celkovo: 1200
Operačný systém: Windows XP/7
Veľkosť: 3,02 MB
Dátum vydania: 5.11.2012

Komentáre

Podobné programy