Instaluj.sk » Podnikanie a Kancelária » Ostatné » Jazzman CRM SK

Jazzman CRM SK

Jazzman CRM SK najnovšia verzia




Program Jazzman CRM je systém, ktorý výrazne uľahčuje prehľad vo vzťahoch s obchodnými partnermi. Vďaka tomu majú užívatelia lepšie informácie o jednotlivých zákazkách a obchodných případech.
Aplikace obsahuje v prvom rade koplexné systém evidencie jednotlivých objektov vstupujúcich do obchodných vzťahov (firmy, prevádzky, kontaktné osoby, telefónne a faxové čísla, e-mailovej adresy, www stránky, .. .). Firmy možné prakticky neobmedzene segmentovať do užívateľsky definovaných kategórií, čo následne výrazne zjednodušuje vytváranie výberov pre rôzne marketingové úlohy (rozosielanie spravodajcov, telemarketing, ...).
Agendy Evidencia udalostí obsahujú informácie, ktoré sa týkajú komunikácie s jednotlivými obchodnými partnermi (telefónne hovory, schôdzky a rokovaní). Možno definovať aj tzv užívateľské udalosti (typ definovaný užívateľom), ktoré môžu lepšie postihovať skutočnosť v obchodnom styku s partnermi (napr. úloha pre zamestnancov, servisné výjazd, zapožičaný produktu, ...) Ku každej udalosti je možné priraďovať jej stav, ktorý následne môže znamenať úlohu iného uživatele.
Systém podporuje centrálne ukladanie a správu dokumentov, ktoré súvisia s danými obchodnými prípadmi. Tu ide najmä o súbory vytvorené elektronicky (textové dokumenty, súbory s tabuľkami, obrázky, ...), ale aj súbory, ktoré môžu byť digitalizované následne z dôvodu archivácie alebo jednoduchého zdieľania (faxy, listy, ponuky, ...).
Aplikace umožňuje načítanie vybraného segmentu e-mailov z klientskych MS Outlook do spoločného úložiska. Táto vlastnosť veľmi zjednodušuje informovanosť používateľov o komunikáciu v rámci daných obchodných prípadov a výrazne uľahčuje zastupiteľnosť jednotlivých osôb v rámci firmy.
Pro okamžité zobrazovanie súhrnu základných aktuálnych informácií zo systému možno využitý 'aktívnu plochu'. Táto plocha je ľubovoľne konfigurovateľná a každý užívateľ má na nej iba tie informácie, ktoré sú pre neho v rámci daných pracovných kompetencií a povinností důležité.
Aplikace obsahuje podporu hromadnej komunikácie (rozosielanie obchodných oznámení e-mailom, tlač adresných štítkov, ...). Samozrejmosťou sú funkcie umožňujúce zobrazenie osôb, u ktorých na daný deň pripadajú narodeniny alebo sviatok. Ak sa vo firme nachádza potrebné dáta v inej databáze, je možné vytvoriť dátové napojenie, ktorá umožní ich sprístupnenie používateľom v rámci systému Jazzman CRM.
K dispozícii je tiež plná synchronizácia dát adresára s ekonomickým systémom Pohoda a export kontaktov do aplikácie MS Outlook.



Informácie o súbore:

Licencia: zdarma k vyzkoušení
Výrobca: Václav Petřík - JAZZWARE.CZ
Jazyk: Slovenský
Stiahnutia za týždeň: 557
Stiahnutia celkovo: 675
Operačný systém: Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/8
Veľkosť: 8,04 MB
Dátum vydania: 28.11.2012

Komentáre

Podobné programy