Instaluj.sk » Domácnosť a Zábava » Evidencia a účtovníctvo » Knihovnička

Knihovnička

Knihovnička najnovšia verzia
Software Knihovnička Vám umožní viesť prehľadnú agendu o vašich knihách. Či ho budete používať pre potreby Vašej obecnej knižnice alebo pre potreby osobnej evidencie kníh, veríme že v ňom nájdete správneho pomocníka.

V Súčasnej dobe patrí medzi užívateľov programu obecné knižnica ale aj nadšenci, ktorí využívajú predovšetkým možnosti jednoduché bibliografické evidencie o knihách.

Pro Obecnej knižnicu program ponúka vedenie evidencie čitateľov, evidencia kníh, spracovanie výpožičiek kníh a to všetko s podporou čiarového kódu.

Pro Domáce evidenciu kníh Vám potom prídu vhod predovšetkým možnosti vytvoriť si na publikáciu odkazy sprevádzané ich zaradením do rôznych druhov, kategórií, priorít, námetov a tém.

Číselníky Pre druhy odkazov, kategórie, priority, témy a námety si môžete vytvárať podľa vlastného uváženia a ďalej s nimi pracovať pri zatriedenie odkazov.

Pro Odkaz je možné vytvárať vlastné abstrakt textu, je možné zaradiť ho podľa čísla kapitoly, strany, odseku. verše.

K Odkazu je možné pripojiť akýkoľvek externý dokument.

Věřící Ľudia uvítajú možnosť zatriedenie odkazu podľa číslovania biblických.Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo
Výrobca: Petr Gregor
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 3585
Stiahnutia celkovo: 3996
Operačný systém: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7
Veľkosť: 4,99 MB
Dátum vydania: 26.07.2011

Komentáre

Podobné programy