Instaluj.sk » Podnikanie a Kancelária » Ostatné » Konverze na cestě

Konverze na cestě

Konverze na cestě najnovšia verzia
Advokátom ukladá § 26 zákona č 300/2008 Z. z., O elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov, povinnosť viesť evidenciu vykonaných konverzií, pričom túto evidenciu je povinný viesť 10 let.

Mezi povinne evidované údaje patria-poradové číslo, pod ktorým je konverzia vedená v evidencii vykonaných konverziou dátum vykonania konverzie konkrétne označenie vstupu a dátum jeho spísania, ak je dátum vo vstupe obsiahnuté údaj o uhradení správneho poplatku alebo odmeny notára (uvedenie čísla dokladu, ktorým bol uhradený) alebo údaj o oslobodení od správneho poplatku s odkazom na právnu predpis každomesačné výpis z evidencie je hračkou.

Program vyexportuje zoznam vykonaných konverziou a súbor xls priamo pripojí ako prílohu emailu, ktorý východiskovým programom pre posielanie emailových správ odošlite na Českú advokátsku komoru.Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: Milan Trávníček
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 528
Stiahnutia celkovo: 650
Operačný systém: Windows 98/XP/Vista/7
Veľkosť: 4,50 MB
Dátum vydania: 16.03.2011

Komentáre

Podobné programy