Instaluj.sk » Utility » Dátum a čas » SPRINX PTimer

SPRINX PTimer

SPRINX PTimer najnovšia verzia
Potrebujete vedieť, koľko času Vám zabralo vykonali nejaké práce na projekte-Nástroj PTimer vám umožní nielen sledovať čas strávený na jednotlivých úlohách, ale aj čas strávený jednotlivými aktivitami, ktoré sú s plnením úloh zviazané. Môžete tak presne zmerať, koľko minút / hodín ste u projektu strávili telefonovaním, písaním e-mailov, vytváraním grafických návrhov a mnohými ďalšími aktivitami, ktoré si sami definujete. PTimer je možné používať samostatne, zároveň ho možno prepojiť s obľúbeným CRM riešením SprinxCRM.
Hlavní funkcie-

Evidencia času strávenom na úkolech
Jednoduché a rýchle prepínanie medzi aktívnymi úlohami jedným kliknutím na ikonu v lište nástrojů
Úlohy je možné priradiť dlhodobejšom projektům
Automatické připomínání
Automatické ukladanie nameraného času
Štart aplikácie pri štarte operačného systému


Projekty
Každý čiastkový úloha môže byť súčasťou nejakého väčšieho projektu. Nástroj PTimer obsahuje prehľadnú stromovú štruktúru, vďaka ktorej sa nielen ľahko zorientujete a rýchlo nájdete príslušný úlohu / projekt, na ktorom potrebujete práve pracovať, ale aj vám umožní vidieť informácie zvlášť pre jednotlivé úlohy a zvlášť pre projekty. Ľahko sa tak dozviete, koľko času zabralo riešenie čiastkových úloh aj celých projektů.
Úkoly
Užívateľ si môže založiť v hlavnom okne aplikácie ľubovoľný počet projektov a úloh. Pomocou tlačidiel potom môže prepínať medzi úlohami a označiť tak, na ktorom úlohy pracuje. Aktívny úloha je označený písmenom 'A' a na tejto úlohe sa postupne načíta strávený čas.
Ikona v systémovej liště
Ak aplikácia beží, zobrazuje sa v systémovej lište jej ikona. Po nabehnutí kurzorom nad ikonu sa v Tooltip zobrazí aktívny úloha. Rýchle prepínanie aktívneho úlohy Používateľ môže kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu av kontextovom menu prepnúť aktívny úloha.

Evidence Úkolů
U každej úlohy možno evidovať projekt a typ aktivity, ktorý je pri plnení úlohy vykonávať. Vo výsledku teda možno sledovať celkový čas strávený plnením úloh na sledovanom projektu za dlhšie časové obdobie. Okrem týchto údajov možno u každej úlohy doplniť podrobný popis. Každá požiadavka / úloha je vybavený vlastným identifikátorom (BugID), na základe ktorého ho ľahko a rýchlo vyhľadáte.

Uložení Do databázy
Časy strávené na jednotlivých úlohách možno následne zapísať do databázy programu spolu s podrobným popisom. Najčastejšie sa tak deje na konci pracovného dňa. Používateľovi sa zobrazí okno s prehľadom nameraných časov. V tomto okne má možnosť prideliť k úlohám projekty a typy aktivít.

Prohlížení Dát
Po uložení do databázy je možné túto databázu prezerať v samostatnom okne. Pri prehliadaní je možné záznamy filtrovať podľa dátumu, projektu a typu aktivity.

Automatické upozornenie
Užívateľ si môže nastaviť, aby sa ho aplikácie v pravidelných intervaloch pýtala, či stále pracuje na označenom úlohy. V takom prípade sa u ikony aplikácie zobrazí informačná bublina.

Automatické Ukladanie
Čas, ktorý je nameraný na jednotlivých úlohách, je v pravidelných intervaloch ukladaný do systémového registra. Pri vypnutí počítača sú teda namerané hodnoty uchované. Rovnako v prípade neočakávaného výpadku operačného systému.

Upgrade Na verziu klient-server
jednoužívateľská verzia aplikácie je možné jednoduchým spôsobom nahradiť verzií klient-server, ktorá dáta ukladá do databázy systému SEP. Užívateľské rozhranie je rovnaké ako u jednoužívateľskej verzie. Stiahnutie popisu produktu je možné na produktových stránkach, kde sa tiež dozviete viac informácií o možnosti verzia klient-server.Informácie o súbore:

Licencia: zdarma
Výrobca: SPRINX Systems a.s.
Jazyk: Anglický
Stiahnutia za týždeň: 681
Stiahnutia celkovo: 902
Operačný systém: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8
Veľkosť: 418,00 KB
Dátum vydania: 12.12.2012

Komentáre

Podobné programy