Instaluj.sk » Vzdelávanie » Výukové nástroje » Autoškola professional

Autoškola professional

Autoškola professional najnovšia verzia


Program Autoškola professional slúži pre kvalitnú prípravu na záverečné skúšky v autoškole.

Program je aktuálne pre rok 2011 - novela zákona č 361/2000 Z. z., O premávke na pozemných komunikáciách ao zmenách niektorých zákonů.

Program pripraví uchádzačov o vodičské oprávnenie na záverečnej skúšky pomocou najmodernejších výukových metod.

Program obsahuje simulátor skutočného záverečného testu, kde je možné zistiť, či je šanca uchádzačov pre úspešné zvládnutie testu. Program zaznamenáva vývoj testování.

zabezpečenia sa ukladajú protokoly všetkých vykonaných testov všetkých žiakov so zaznamenaním chybne zodpovedaných otázok v teste. Chybne zodpovedané otázky možno ľahko z protokolu spustiť v provičovacím modulu a naďalej procvičovat.

Program obsahuje všetky platné otázky pre rok 2011, ktoré je možné prezerať a precvičovať. Program zobrazuje pri každej otázky aj počet bodov, obrázok, dovysvětlující text a súvisiace časť zákona.

precvičovacie modul ponúka otázky najprv bez zobrazenia správne odpovede. Po zodpovedaní dôjde k vyhodnoteniu zadanej odpovede. Program zaznamenáva priebeh odpovedanie a podľa toho pripravuje nové otázky na precvičovanie či opakování.

Revision - Program obsahuje opakovací cykly, ktoré je možné ľubovoľne nastavovať v priebehu výuky.

Program obsahuje modul prehliadanie a precvičovanie problémových otázok. Jedná sa o otázky, na ktoré je odpovedané pravidlně chybne alebo striedavo chybne. Program tieto otázky bude ponúkať do tej doby, kým nebudú úplne zvládnuté. Problémové otázky detekuje a vyberá program sám podľa úrovne odpovídání.

Kedykoľvek v priebehu výučby a precvičovanie možno uschovávať jednotlivé otázky do osobitného zoznamu, ktorý potom možno pomocou špeciálnych režimov prehliadať alebo procvičovat.

Program umožňuje tlačiť otázky priamo z programu Autoškola professional na Vašej tlačiarni. Formátovanie je zvolené tak, aby otázky boli ekonomicky rozložené na papieri. Možno sa tak učiť otázky kdekoľvek mimo počítač. Tlačiť možno tiež čokoľvek z legislativy.

Legislatívny kútik - program obsahuje elektronický balík všetkých dôležitých zákonov súvisiacich s dopravou, komunikáciami. Otázky sú so zákonmi previazané. Pomocou funkcie Select a Find možno získať vysvetlenie otázky pomocou zákona. Program obsahuje kompletný popis a náhľady všetkých dopravných značek.

Program zobrazuje štatistiky vývoja výučby v jednotlivých okruhoch (pravidlá premávky, dopravné značky, atď.) Sledovať možno aj vývoj v testování.

Program je vhodný pre učebne autoškôl, škôl či napr internetových kaviarní, pretože pracuje bez problémov aj na síti.

Program nevyžaduje žiadne odborné znalosti. Program je vytvorený pre okamžité použitie. Práca v programe je aj cez veľké množstvo funkcií veľmi jednoduchá a intuitivní.

Jeden program dokáže vyučovať a testovať neobmedzený počet žiakov nezávisle na sobě.

Program obsahuje funkciu vyhľadávania. Vyhľadávať je možné číslo otázky. Ďalej je možné prehľadávať pomocou kľúčového slova alebo frázy databázy otázok a legislativy.

Administrátor môže provávdět aktualizácie, zálohování.

Príprava na záverečné testy sa stane interaktívne a zábavná, pretože program obsahuje virtuálneho sprievodcu, ktorý sa ohlási ihneď po prihlásení profilu.

Pracovnú plochu programu možno používať v 2 režimoch (plná obrazovka alebo okno programu).

Program obsahuje podrobnú nápovědu.

Inštalácia programu obsahuje všetky potrebné súbory, preto pri práci v programe nie je vyžadovaný internet ..

Program je určený pre začiatočníkov, pokročilých, ale aj profesionálov.

Tento softvér nájdete vo vybraných autoškolách. Výrobca tohto programu úzko spolupracuje s odborníkmi, ktorí vykonávajú revíziu otázok a dopĺňajú nové údaje. Tento program je v každodennom vývoji.
Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: Jan Dobeš
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 1539
Stiahnutia celkovo: 2367
Operačný systém: Windows XP/Vista/7
Veľkosť: 16,82 MB
Dátum vydania: 4.01.2012

Komentáre

Podobné programy