Instaluj.sk » Vývojárske nástroje » Komponenty Delphi a C++ » DecoCharts for VCL

DecoCharts for VCL

DecoCharts for VCL najnovšia verzia
Balíček interaktívnych komponentov, pomocou ktorých môžete do Vašich aplikácií zaradiť rozkladovej grafy, indikátory stavu rozpočtu, KPI tabuľky, a ďalšie podobné prezentácie.

Komponenty Sú koncipované ako nenáročná a ľahko použiteľná alternatíva k všeobecným tabuľkovým komponentom a komponentom pre zobrazovanie grafov. Každá komponenta z balíčka DecoCharts môže byť použitá samostatne pre daný konkrétny účel, bez nutnosti zaťaženia výslednej aplikácie nejakými univerzálnymi komponentami na pozadí (ktoré sú veľmi často náročné na systémové prostriedky).

Komponenty DecoCharts sú navrhnuté pre všetky edície Delphi od verzie 7 až po XE2.

Přehled komponentov-

TDecoBar

rozkladovej \ 'pruhový \' graf, ktorý Vám umožní prezentovať rôzne druhy finančných, štatistických a iných číselných dát, v prehľadnej a interaktívne forme. Sekcia každého \ 'pruhu \' môžu byť rozbalené a zbalené pomocou myši, či klávesnice, takže koncoví používatelia môžu ľahko prechádzať hierarchickou štruktúrou dát definovaných v grafe. TDecoBar môže byť samozrejme použitý aj pre zobrazenie jednoduchého (jednoúrovňového) grafu.

TDecoProgressGrid

Špecializovaná tabuľka, ktorá kombinuje \ 'ukazovatele priebehu \' a ich podporná (doplnková) dáta. Táto kombinácia je ideálna pre zobrazovanie rôznych indikátorov stavu rozpočtu, KPI tabuliek, a ďalších dát, ktoré vyžadujú percentuálny formu prezentácie. Komponenta môže byť tiež využitá ako jednoduchý ukazovateľ priebehu vrátane textových popisov stavu procesu. TDecoProgressGrid je ľahko nastaviteľná (v zmysle vloženie dát) a nenáročná na prostriedky, takže ju môžete využiť na prezentáciu spomenutých typov grafov, či tabuliek, namiesto univerzálnych tabuľkových komponent.

TDecoBarPlus and TDecoProgressGridPlus components

Tieto komponenty sú potomkami vyššie uvedených tried, ale používajú knižnicu GDI pre hladké vykresľovanie (anti-aliasing). Komponenty z balíčka DecoChartsPlus podporujú tiež kompozitný vykresľovanie (napr. efekt Aero Glass).

Novinky Vo verzii 1.2-

-pridané-Komponenty TDecoCompareGrid a TDecoCompareGridPlus

-pridané-Komponenty TDecoRatingStars a TDecoRatingStarsPlus

-pridané-Komponenty TDecoProgressBar a TDecoProgressBarPlus

-opravené-problémy s kompatibilitou v Embarcadero Delphi XE2

-a ďalšie drobné úpravy a vylepšeniaInformácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: Precision software & consulting
Jazyk: Anglický
Stiahnutia za týždeň: 693
Stiahnutia celkovo: 879
Operačný systém: Windows 2000/XP/Vista/7
Požiadavky: Vývojové prostředí Delphi verzia 7 až XE2
Veľkosť: 3,71 MB
Dátum vydania: 16.07.2012

Komentáre

Podobné programy