Instaluj.sk » Vývojárske nástroje » Komponenty Delphi a C++ » TagCloud for VCL

TagCloud for VCL

TagCloud for VCL najnovšia verzia
Tento produkt Vám prináša vizuálne komponenty, ktoré sú založené na myšlienke dobre známeho navigačného prvku \ 'tag cloud \', ktorý je často používaný v prostredí internetu.

Jedná sa o komponenty TTagCloud a TTagIndex, spolu s doplnkovými komponentmi pre jednoduchú zmenu a nastavenie vizuálneho štýlu .

Komponenty sú určené pre všetky verzie Embarcadero Delphi od 5 až po XE2.

Navigační možnosti komponenty TagCloud a jej rôzne varianty vykresľovanie položiek môžete využiť v postranných paneloch aplikácií, pre zobrazenie špeciálnych zoznamov, no a samozrejme môže byť tento prvok využitý pre rozšírenie ponuky funkcií vyhľadávania vo Vašich aplikacích.

Stručný prehľad vlastností komponent

a scaron; kálování podľa veľkosti a farby písma (farebné úrovne)

Podpora lineárne a logaritmickej škálovacie funkcie, vrátane užívateľsky definovaného škálování

Nastavenie pre zarovnanie a odsadenie tagů

Variabilné aj pevná výška řádků

Možnosť definície pevnej šírky sloupců

Umiestňovanie tagov v horizontálnom i vertikálnom směru

Nastavenie rôznych štýlov pre normálne, aktívne (pod kurzorom myši), aj vybrané tagy

Užívateľské vykresľovanie tagov s možnosťou kombinácie s východiskovým vykreslováním

Jednoduchá definícia tagov za behu aplikácie aj v režime návrhu

Načítanie a ukladanie tagov, podpora CSV súborov, objektov TStrings i dynamických polí

Podpora viac-stránkového zobrazenie a automatické veľkosti prvku

Automatické aj užívateľsky definované filtrovanie tagů

Doplnkové komponenty pre jednoduchú zmenu vizuálneho stylu

Komponent TTagIndex Vám umožní zaradiť funkčnosť \ 'registra kľúčových slov \' do Vašich aplikací

Je potomkom triedy TCustomTagCloud, takže je tiež dobrým príkladom pre tvorbu vlastných odvodených komponent

Má možnosť definície vlastných popiskov rejstříku

Výber stránok vo viac-stranovom zobrazení je zabudovaný priamo v komponente (záložky / tlačidlá s číslami stránok)

Popisky registra môžu byť zobrazené na rôznych pozíciách (hore, vľavo, vpravo)

Plné zdrojové kódy sú k dispozícii (po zakúpení)

Novinky vo verzii 1.9-

pridané-Vlastnosť TCustomTagCloud.VerticalAlignemt

pridané-Vlastnosť TCustomTagCloud.AutoScaleFont, ktorá zväčší tagy (veľkosť zobrazovaného písma) tak, aby zabrali čo najväčší priestor v rámci aktuálnych rozmerov prvku

vylepšené - Boli doplnené chýbajúce predvolené hodnoty vlastností
Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: Precision software & consulting
Jazyk: Anglický
Stiahnutia za týždeň: 939
Stiahnutia celkovo: 1130
Operačný systém: Windows 2000/XP/Vista/7
Požiadavky: Delphi 5 až XE2
Veľkosť: 2,34 MB
Dátum vydania: 16.07.2012

Komentáre

Podobné programy