Instaluj.sk » Podnikanie a Kancelária » Diáre a kalendáre » MG Calendar

MG Calendar

MG Calendar najnovšia verzia
MG Calendar je softvér, ktorý plní funkciu klasického plánovacieho kalendára v elektronickej podobe. Keďže sa jedná o databázovú aplikáciu, ponúka oveľa viac ako klasický plánovací kalendár. Hlavnou výhodou je zdieľanie kalendárov medzi užívateľmi v sieti, kde administrátor má možnosť vytvoriť viac kalendárov a presne špecifikovať, ktorému užívateľovi budú udalosti prístupné a ktorému z užívateľov budú naopak potlačeny.

Hlavní prednosťou MG Calendar je robustný a stabilný systém, ktorý dáta ukladá na kvalitný databázový server. Tým je zabezpečený vysoký výkon aj pri veľkom objeme dát. Databázový server samostatne zaisťuje bezpečnosť, ktorá je praxou overená databázovými platformami Firebird alebo Microsoft SQL Server.

Kľúčové vlastnosti

zobrazenie v režimoch mesačný, týždenný, denní

zobrazenie viacerých kalendárov v jednej obrazovce

farebné rozlíšenie kalendářů

rýchla definícia udalosti výberom rozsahu pomocou myši a pridaním s už prednastavenými termíny od, do

softvér nie je závislý na Microsoft Exchange,

kontinuálne nadväznosť udalostí zaradením do 30. minútových bloků

nastavenie práv prístupu pre každý kalendár, ale aj jednotlivé udalosti zvlášť

rozlíšenie prístupových oprávnení na čítanie, zápis, mazanie a přidávání

definície pracovného času a to vrátane přestávek

celodenné udalosti sú zobrazené mimo hodinové prehľady vo vždy viditeľné hlavičce

unikátne riešenie spracovania úloh pozri podrobnosti úkolech

upozornenie na blížiace sa udalosť možno nastaviť viacnásobne a to pre každého užívateľa zvlášť

prejdenej a blížiace sa udalosti možno ukončiť, ignorovať alebo oddialiť o nastavenú dobu

załednutiu ukončených událostí

opakovanie udalostí denné, týždenné (možno určiť dni v týždni), mesačná (každého x- tého dňa v mesiaci alebo x-tý deň v mesiaci), roční

jednoduchá definícia opakovaných událostí

tlačové zostavy podľa zvoleného režimu s priestorom pre písanie poznámok v terénu

exporty tlačových výstupov do Excelu, PDF, HTML

rýchle pridanie udalosti odo tray ikonu vedľa hodin

logovanie zmenených údajov kedy, kto a akú zmenu provedl

zmazané záznamy sa ukladajú do koše

aplikácie klient-server (sieťová prevádzka)

bezpečné ukladanie dát do SQL databázeFirebird

Microsoft SQL Server

INTERBASEintegrované zálohovanie a obnova dát na databáze Firebird 2.x

on-line aktualizácia programu cez internet

on-line hlásenia vzniknutých problémů

transakčné zpracování

import udalostí kalendára vo formáte -. ICS souborů

plná podpora operačného systému Windows Vista

obľúbené pohledydefinície intervale zobrazení

voľba štandardného zobrazení

nastavenie predvoleného kalendára pre novú událost

potlačenie zobrazenia nepodstatných kalendářů.


Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo
Výrobca: MG-Ware s.r.o.
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 1211
Stiahnutia celkovo: 1550
Operačný systém: Windows XP/Vista/7
Veľkosť: 6,42 MB
Dátum vydania: 14.05.2012

Komentáre

Podobné programy