Instaluj.sk » Podnikanie a Kancelária » Inventarizačné systémy » ZK Skladové hospodářství

ZK Skladové hospodářství

ZK Skladové hospodářství najnovšia verzia
Program ZK SKLAD je komplexný program zahŕňajúci väčšinu agendy menších a stredných firiem. Primárne je určený na vedenie skladovej evidencie, obsahuje ale aj moduly fakturácia, kontrakty a objednávky, zákazky, evidenciu úhrad, CRM, riadenie chodu pomocou úloh a evidenciu došlej pošty. Vzhľadom k svojej variabilite môže byť použitý pre veľko i maloobchodné prodej.

Je postavený na v súčasnosti najrozšírenejšie open source databázu SQLite, ku ktorej sa pripája pomocou ODBC. Hlavnou výhodou tohto riešenia je jednoduchá inštalácia, prenositeľnosť dát a plnohodnotný prístup cez SQL jazyk.

Svým zameraním (architektúra file-server) je vhodný pre firmy so stredným objemom spracovávaných dát a prístupom z menšieho počtu počítačov. Pre väčšie objemy dát a prístup z viacerých staníc je určené funkčne identické riešenia vo verzii klient-server s podporou MS SQL databází.

Program obsahuje vlastnú pokladňu s možnosťou tlače denného vyúčtovania a pokladničného denníka. Silným nástrojom sú plne konfigurovateľné tlačové výstupy a užívateľské reporty. Tlače je možné presmerovať na lokálnej aj sieťovej tlačiarne, podporované sú tri typy výtlačkov - textové, RTF a HTM formy. Program je možné použiť i pre prácu v síti.

Základní vlastnosti programu

intuitívne ovládanie v prehľadnom rozhraní

skladové karty, skladová místa

dodávateľské i odberateľské objednávky

blokácia položiek na skladoch podľa kontraktov

užívateľské cenníky a cenovej skupiny, ceny v cudzej mene

podpora čiarových kódů

upozorňovanie na neplatiče

kontrola minimálne zásoby položiek

evidencia zákaziek, komisný sklady

štatistiky predaného zboží

bežné daňové doklady, zálohové faktúry

cenové ponuky, dobropisy

storna, opravy a mazanie dokladů

možnosť pridania vlastných číselných radov dokladů

možnosť fakturácie v rôznych měnách

zľavy na položku, celkový doklad a podľa firmy

rýchle vyhľadávanie a filtrácia v tabulkách

adresár obchodných partnerov - info z OR

mini CRM modul - zápisy rokovaní, úlohy

evidencie doručenej a odoslanej pošty

editovateľné rozbaľovacej zoznamy textových polí dokladu

veľký výber prednastavených tlačových foriem a reportů

jednoduchá tvorba reportov pomocou SQL dotazů

3 typy tlačových foriem dokladov (DOS-ihličkové tlačiarne, RTF, HTM)

integrovaný editor tlačových forem

možnosť vloženia obrázkov (logo, pečiatka) do tlačových forem

export reportov do TXT, CSV, XLS, XML, HTM ...

voliteľné stĺpce číselníkov

automatické radenie po kliknutí na nadpis sloupce

export i tlač podkladov pre účetnictví

administrácie užívateľov programu s nastavením prístupov a oprávnenia

možnosť sieťovej verzie pre súbežnú prácu viac uživatelů.
Informácie o súbore:

Licencia: zadarmo k vyskúšaniu
Výrobca: Ing. Martin Zajíc - ZKSOFT
Jazyk: Český
Stiahnutia za týždeň: 1109
Stiahnutia celkovo: 1353
Operačný systém: Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7
Veľkosť: 3,03 MB
Dátum vydania: 13.03.2012

Komentáre

Podobné programy